webmaster


Gửi thư riêng cho tác giả này


Gửi thư tín mới

Bài vở của tác giả này

Hình ảnh Dưỡng Sinh Lajeunesse 2014

Thứ bảy 1, Tháng Mười Một 2014

"Le Sa Long Cuong (SLC) vous procure bien-être et santé"

Thứ sáu 27, Tháng Năm 2016

Rước đuốc Thế Vận 2010 đến Montréal

Thứ sáu 18, Tháng Mười Hai 2009

Hình ảnh Lễ Giỗ Tổ 2010

Thứ bảy 6, Tháng Mười Một 2010

A propos de Sa Long Cuong Canada

Thứ sáu 17, Tháng Bảy 2009

Bài nhạc "Tứ Môn Chương"

Thứ ba 31, Tháng Năm 2011

Dùng iPhone đọc tin tức SLC

Chủ nhật 31, Tháng Năm 2015

Lễ Giỗ Tổ 2010 - Videoclips

Chủ nhật 7, Tháng Mười Một 2010

Quỹ Lê Văn Vân 2009

Thứ năm 26, Tháng Mười Một 2009

Lễ Giỗ Tổ 2009

Thứ bảy 21, Tháng Mười Một 2009

Hình ảnh Lễ Giỗ Tổ 2009

Thứ hai 5, Tháng Mười 2009

Diễn văn .... 2009

Thứ bảy 17, Tháng Mười 2009

Địa điểm mới của lớp Dưỡng Sinh buổi tối tại Montréal

Thứ tư 6, Tháng Năm 2009

Bài viết của môn-sinh và thân-hữu

Thứ năm 30, Tháng Tư 2009

Những lớp học bị bãi bỏ - Dưỡng Sinh

Thứ bảy 24, Tháng Ba 2018

Những lớp học bị bãi bỏ - Võ Thuật

Thứ sáu 23, Tháng Ba 2018

Sư Trưởng Trương Thanh Đăng

Thứ bảy 9, Tháng Mười Hai 2006

Thành lập - Mục đích

Thứ tư 30, Tháng Tư 2008

2e édition du Salon de l’engagement communautaire et bénévole

Chủ nhật 3, Tháng Năm 2009

Journée multiculturelle Ville de Brossard 15 août 2009

Thứ ba 18, Tháng Tám 2009

Chơi Bóng Bàn

Chủ nhật 1, Tháng Ba 2009

Fondation Lê Văn Vân

Thứ năm 26, Tháng Mười Một 2009

Về thăm Bình Định

Thứ sáu 1, Tháng Năm 2009

Kỳ thi tốt nghiệp Cử nhân Võ Bình Định Sa Long Cương 15/9/2008

Thứ sáu 12, Tháng Mười Hai 2008

Nouvelles sur les pratiques - Arts martiaux

Thứ ba 5, Tháng Mười Hai 2017

Tờ quảng cáo SLC 2009

Thứ năm 10, Tháng Chín 2009

Dépliant SLC 2009

Thứ sáu 14, Tháng Tám 2009

La Fête Commémorative des Grands Maîtres 2009

Thứ bảy 21, Tháng Mười Một 2009

DISCOURS ... 2009

Thứ bảy 17, Tháng Mười 2009

SLC Dưỡng Sinh

Thứ năm 13, Tháng Chín 2007

Tin vui đầu năm Mậu Tí 2008 !

Chủ nhật 2, Tháng Ba 2008

Album Photos DS 2013

Thứ năm 3, Tháng Mười 2013

Bonne année de la chèvre 2015

Chủ nhật 11, Tháng Giêng 2015

Certificat de Reconnaissance du premier ministre du Canada, M. Stephen Harper

Thứ ba 10, Tháng Hai 2015

Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất 2018 / Môn sinh SLC biểu diễn tại Hội Chợ Tết Montréal

Thứ tư 28, Tháng Hai 2018

Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu 2017 / Môn sinh SLC biểu diễn tại Hội Chợ Tết Montréal

Thứ năm 19, Tháng Giêng 2017

Condoléances

Thứ ba 14, Tháng Tư 2015

Cung Chúc Tân Xuân Ất Mùi 2015 / Hình ảnh Hội Chợ Tết Montréal

Thứ hai 9, Tháng Hai 2015

Cung Chúc Tân Xuân Bính Thân 2016 / Môn sinh Võ Thuật SLC biểu diễn tại Hội Chợ Tết

Chủ nhật 31, Tháng Giêng 2016

Cung Chúc Tân Xuân Giáp Ngọ 2014

Thứ tư 15, Tháng Giêng 2014

Cung Chúc Tân Xuân Quý Tỵ 2013

Thứ tư 16, Tháng Giêng 2013

Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017

Thứ hai 16, Tháng Giêng 2017

Dưỡng Sinh Lajeunesse mừng tân niên 2018

Thứ tư 17, Tháng Giêng 2018

Dưỡng Sinh Lajeunesse mừng tân niên Đinh Dậu 2017

Thứ tư 18, Tháng Giêng 2017

Dưỡng Sinh Lajeunesse mừng xuân Bính Thân 2016

Thứ năm 3, Tháng Ba 2016

Dưỡng Sinh Sa Long Cương tại Marseille

Thứ tư 21, Tháng Bảy 2010

Duong Sinh SLC au Forum des citoyens aînés de Montréal

Thứ năm 14, Tháng Năm 2015

Duong Sinh SLC sur les ondes de MAtv

Thứ năm 30, Tháng Tư 2015

Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal

Thứ năm 14, Tháng Năm 2015

Fête commémorative 2016

Thứ hai 3, Tháng Mười 2016

Fête commémorative des Grands Maîtres 2014

Thứ sáu 18, Tháng Bảy 2014

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION À LA CLASSE D’ARTS MARTIAUX 2015-2016

Thứ ba 6, Tháng Mười 2015

Giáng Sinh & Năm Mới 2014

Thứ bảy 21, Tháng Mười Hai 2013

Groupe Q-SLC 2016 - Centre LAJEUNESSE

Thứ bảy 19, Tháng Mười Một 2016

Gs. Bùi Tiến Rũng được Vị Toàn quyền Canada vinh danh những Nhà Khảo cứu Hàng đầu của Canada

Thứ tư 29, Tháng Hai 2012

Hình ảnh Dưỡng Sinh 2010

Thứ ba 17, Tháng Tám 2010

Hình ảnh Dưỡng Sinh 2011

Thứ hai 28, Tháng Mười Một 2011

Hình ảnh Dưỡng Sinh 2013

Thứ năm 3, Tháng Mười 2013

Hình ảnh Dưỡng Sinh Brossard 2014

Thứ hai 27, Tháng Mười 2014

Hình ảnh Dưỡng Sinh Brossard 2015

Thứ tư 16, Tháng Chín 2015

Hình ảnh Dưỡng Sinh Brossard 2016

Thứ tư 21, Tháng Chín 2016

Hình ảnh Dưỡng Sinh Brossard 2017

Thứ tư 20, Tháng Chín 2017

Hình ảnh Dưỡng Sinh CDN 2014

Thứ ba 21, Tháng Mười 2014

Hình ảnh Dưỡng Sinh Côte-Des-Neiges 2015

Thứ năm 17, Tháng Chín 2015

Hình ảnh Dưỡng Sinh Côte-Des-Neiges 2016

Thứ năm 22, Tháng Chín 2016

Hình ảnh Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges 2017

Thứ sáu 22, Tháng Chín 2017

Hình ảnh Dưỡng Sinh Lajeunesse 2015

Thứ tư 16, Tháng Chín 2015

Hình ảnh Dưỡng Sinh Lajeunesse 2016

Thứ tư 21, Tháng Chín 2016

Hình ảnh Dưỡng Sinh Lajeunesse 2017

Thứ năm 21, Tháng Chín 2017

Hình ảnh Dưỡng Sinh Rồng Vàng 2014

Thứ bảy 1, Tháng Mười Một 2014

Hình ảnh Dưỡng Sinh Rồng Vàng 2015

Thứ ba 15, Tháng Chín 2015

Hình ảnh Dưỡng Sinh Rồng Vàng 2016

Thứ tư 21, Tháng Chín 2016

Hình ảnh Dưỡng Sinh Rồng Vàng 2017

Thứ sáu 22, Tháng Chín 2017

Hình ảnh Giáng Sinh SLC 2010

Chủ nhật 19, Tháng Mười Hai 2010

Hình ảnh Lễ Giỗ Tổ 2011 - Môn sinh Dưỡng Sinh.

Thứ ba 17, Tháng Giêng 2012

Hình ảnh Lễ Giỗ Tổ 2011 - Môn sinh võ thuật

Thứ tư 18, Tháng Giêng 2012

Hình ảnh Sa Long Cương Canada tại Hội Chợ Têt Ất Mùi 2015

Thứ hai 9, Tháng Hai 2015

Hình ảnh Võ Thuật 2011

Thứ ba 29, Tháng Mười Một 2011

Hội Chợ Tết Giáp Ngọ ngày Chủ Nhật 19/01/2014 tại Centre Charbonneau, Montréal

Thứ năm 9, Tháng Giêng 2014

Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013

Thứ sáu 15, Tháng Hai 2013

Instructeurs Duong Sinh SLC

Thứ ba 19, Tháng Năm 2015

Joyeux Noel & Bonne Année 2014

Thứ bảy 21, Tháng Mười Hai 2013

Joyeux Noel & Bonne Année 2015

Thứ tư 24, Tháng Mười Hai 2014

Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017

Thứ ba 19, Tháng Chín 2017

La Fête Commémorative 2017 de Nos Grands Maîtres

Thứ sáu 8, Tháng Chín 2017

La soirée commérative de nos Grands Maîtres 2015

Thứ tư 7, Tháng Mười 2015

Lễ Giỗ Tổ 2013

Thứ sáu 4, Tháng Mười 2013

Lễ Giỗ Tổ 2014

Thứ tư 1, Tháng Mười 2014

Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2015

Thứ ba 15, Tháng Mười Hai 2015

Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016

Thứ hai 3, Tháng Mười 2016

Lời cám ơn của HLVT Hiếu và vài hình ảnh Lễ Giỗ Tổ 2011

Thứ sáu 7, Tháng Mười 2011

Lớp tập Dưỡng Sinh Sa Long Cương tại Marseille vào tháng tư 2013

Thứ bảy 2, Tháng Mười Một 2013

Múa Lân Mừng Xuân Tân Mão 2011

Chủ nhật 6, Tháng Hai 2011

Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2015

Thứ ba 23, Tháng Mười Hai 2014

Mừng Xuân Tân Mão 2011

Thứ hai 7, Tháng Hai 2011

NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM 2013

Thứ tư 8, Tháng Năm 2013

Nơi tập luyện - Giờ tập - Dưỡng Sinh

Thứ bảy 2, Tháng Năm 2009

Party Tân Niên SLC 2015

Thứ bảy 10, Tháng Giêng 2015

Photos Classe SLC-DS-Groupe francophone - Lajeunesse 2017

Thứ năm 28, Tháng Chín 2017

Photos Duong Sinh Brossard 2014

Thứ hai 27, Tháng Mười 2014

Photos Duong Sinh CDN 2014

Thứ ba 28, Tháng Mười 2014

Photos Duong Sinh Lajeunesse 2014

Thứ bảy 1, Tháng Mười Một 2014

Photos Duong Sinh Rong Vang 2014

Chủ nhật 2, Tháng Mười Một 2014

SA LONG CƯƠNG - BONNE ANNÉE 2018

Thứ năm 18, Tháng Giêng 2018

Sa Long Cuong – DS- Centre Lajeunesse. Célébration du nouvel an 2018

Thứ bảy 20, Tháng Giêng 2018

Sinh họat Cộng Đồng: DS SLC tại Centre Lajeunesse 2011

Chủ nhật 6, Tháng Ba 2011

Sinh họat Cộng Đồng: Ngày Giỗ Tổ Sa Long Cương

Thứ năm 6, Tháng Mười 2011

SLC biểu diễn tại Parc Radisson Brossard ngày 29-8-2015

Thứ tư 2, Tháng Chín 2015

SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015

Thứ năm 25, Tháng Sáu 2015

Stage "Duong Sinh-Sa Long Cuong" à Marseille Avril 2013

Thứ sáu 1, Tháng Mười Một 2013

Thiệp chúc Tết của Võ Sư Trần Trọng Hiếu

Thứ ba 10, Tháng Hai 2015

Tiệc Giáng Sinh Sa Long Cương 2011

Thứ sáu 28, Tháng Mười 2011

Tìm Hiểu Về Võ Sa Long Cương

Thứ năm 26, Tháng Năm 2016

Venez découvrir le "Duong Sinh" à Marseille

Thứ tư 21, Tháng Bảy 2010

VIDEOCLIP Giỗ Tổ Sa Long Cương 2011

Chủ nhật 3, Tháng Sáu 2012

Đài truyền hình MAtv thực hiện phóng sự Dưỡng Sinh SLC

Thứ năm 30, Tháng Tư 2015

ĐƠN XIN GHI TÊN LỚP VÕ THUẬT SA LONG CƯƠNG 2015-2016

Thứ bảy 3, Tháng Mười 2015

Đóng góp cho quỹ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal nhằm tổ chức chợ Tết

Chủ nhật 11, Tháng Giêng 2015
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 476433

Những việc của Ban Biên Tập vi    ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License