Những lớp học bị bãi bỏ - Dưỡng Sinh

Và những ngày thay thế

Thứ ba 29, Tháng Tám 2017 bởi webmaster

 
 
Tin tức Dưỡng Sinh : LỚP LAJEUNESSE
 
 
Thứ tư 4 tháng 10, chúng ta không có phòng tập lớn như thường lệ,
lớp học Dưỡng Sinh sẽ được dời sang phòng 212.
 
Thứ tư 18 tháng 10, lớp học Dưỡng Sinh có phòng tập lớn như thường lệ.
 
Thứ hai 11 tháng 12, lớp học Dưỡng Sinh có phòng tập lớn như thường lệ.
 
Thứ tư 13 tháng 12, chúng ta không có phòng tập lớn như thường lệ,
lớp học Dưỡng Sinh sẽ được dời sang phòng 212.

 

 4 octobre seulement au local 212

18 octobre seulement dans la grande salle

11 décembre seulement dans la grande salle

 13 décembre seulement au local 212

 
 

Tin tức Dưỡng Sinh : LỚP CÔTE-DES-NEIGE

:-) :-) :-)

 

 

Tin tức Dưỡng Sinh : LỚP BROSSARD

:-) :-) :-)

 
 
 
Tin tức Dưỡng Sinh : Lớp Rồng Vàng
 
Kỷ niệm 10 năm Lớp Dưỡng sinh Sa Long Cương – Rồng Vàng
http://thoibao.com/ky-niem-10-nam-lop-duong-sinh-sa-long-cuong-rong-vang/
 
 
 
 
webmaster@salongcuong.info
hi vọng sẽ nhận được tin những lớp học bị bãi bỏ kịp thời để cập nhật trang này.
 
 
_________________________________________________________________
 
Lưu trữ 2017 :
 
Thứ hai 4 tháng 9 không có lớp học Dưỡng Sinh
(Fête du Travail)
 
Tin tức Dưỡng Sinh : Lớp Côte - des - Neige
Thứ năm 04 tháng 5, không có phòng vì nhóm Hướng Đạo làm Bazar.
Buổi tập sẽ được thay vào ngày thứ tư 03 tháng 5.

Tin tức Dưỡng Sinh : LỚP LAJEUNESSE
Mùa Giáng Sinh 2016 và Năm Mới 2007 :
- Lớp học cuối cùng năm 2016 là ngày thứ tư 21/12/2016
- Lớp học đầu tiên năm 2017 là ngày thứ tư 4/1/2017
 
Tin tức Dưỡng Sinh : Lớp Rồng Vàng
Mùa Giáng Sinh 2016 và Năm Mới 2007 :
Lớp nghỉ học từ 19-dec 2016.
Bắt đầu học lại ngày 9-jan 2017.
 
 

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 441146

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Dưỡng Sinh   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License