Đội Trống và Vũ Dân tộc Việt Nam

Thứ tư 3, Tháng Mười 2007

 

 

Phần mở đầu chương trình ngày Đại Hội Võ Thuật Bình Định Sa Long Cương tại Montréal Kỳ II do Đội Trống và Vũ Dân tộc Việt Nam thực hiện.


Đội Trống và Vũ Dân tộc Việt Nam là một tổ chức bất vụ lợi với tinh thần và mục đích gìn giử và bảo tồn một trong nhửng đặc thù văn hóa cỗ truyền của dân tộc Việt Nam. Đội Trống và Vũ Dân Tộc Việt Nam đã được thành lập trên nửa năm nay với sự dìu dắt và hướng dẩn của Thầy Lưu Bình và một Hội Đồng Quản Trị.


Đội Trống và Vũ Dân tộc Việt Nam cùng với Hội Ái Hữu Môn Sinh Sa Long Cương đã không ngại nhiều khó khăn để cùng nhau thực hiện chương trình cho ngày Đại Hội Võ Thuật Bình Định Việt Nam tại Montréal. Nhằm bảo lưu một khía cạnh đặc sắc của văn hóa dân tộc Việt Nam, ngõ hầu mở đường cho các thế hệ con em tại hải ngoại được hiểu biết về Trống Cổ truyền Việt Nam.


 
 

 

 

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480864

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2007 - 2010  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2007   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License