Bộ chữ Unicode tiếng Việt

Thứ ba 3, Tháng Tư 2007

Unicode fonts

Sa Long Cuong Canada dùng những bộ chữ Unicode để trình bày văn bản tiếng Việt.

Bạn có thể DOWNLOAD 5 bộ chữ Unicode thông dụng trên mạng :
Arial, Tahoma,Times New Roman,
Courier & Verdana

 

Dùng 5 bộ chữ Unicode này với Internet Explorer :
Internet Explorer / Menu Bar / View / Encoding / Unicode (UTF-8)

 

 


Tài liệu đính kèm

Verdana

21, Tháng Mười Hai 2008
Tài liệu : Zip
301.2 kb

Courier

21, Tháng Mười Hai 2008
Tài liệu : Zip
589.7 kb

Times New Roman

21, Tháng Mười Hai 2008
Tài liệu : Zip
605.4 kb

Tahoma

21, Tháng Mười Hai 2008
Tài liệu : Zip
260.2 kb

Arial

21, Tháng Mười Hai 2008
Tài liệu : Zip
500.4 kb

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480862

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Internet - Unicode   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License