Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017

Thứ ba 19, Tháng Chín 2017 bởi webmaster

 
Như hằng năm vào mùa hè nắng đẹp, địa phận Notre-Dame-Des-Neiges đã tổ chức vào ngày chúa nhặt 10 tháng 9 một hội chợ trong công viên Parc Kent, với mục đích dành cho vào khoảng 1.000 người dân khu Côte-Des-Neiges một buổi chung vui ngoài trời. Những sinh hoạt và trò chơi đều miễn phí, còn có thêm mục sổ số có tặng phẫm.
 
Chương trình được bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 17 giờ với sự giúp vui của những ca sĩ, hoạt náo viên và những hội đoàn trong vùng.
 
Sa Long Cương Canada có một lớp học tại nhà thờ Notre-Dame-Des-Neiges trong vùng nên cũng đóng góp một màn trình diển dưỡng sinh bài Bát Đoạn Cẫm với vào khoảng 30 môn sinh mặc đồng phục trắng rất nổi trên thảm cỏ xanh của công viên.
 
 
 
Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017- Photo by Nguyen Hung Thai
 
 
 
 
* Please click on thumbnail to enlarge image.

Tập hồ sơ

Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017 Kermesse Paroissiale Côte-Des-Neiges 2017
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480862

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2016 - 2017   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License