Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017

Mừng Sa Long Cương thành lập 30 năm / Canada 150 ans

Thứ ba 10, Tháng Mười 2017

 
 
 
 
 
 
Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 đã được tổ chức
vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 1 tháng 10 năm 2017 tại:
 
École Guillaume-Vignal
7465 Rue Malherbe, Brossard. Qc
J4Y 1E6
 
 
 
 
 
 
 
* Please click on thumbnail to enlarge image

Tập hồ sơ

Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Le Ngoc Hung Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Nguyen Hung Thai Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Nguyen Hung Thai Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2017 - Photo by Nguyen Hung Thai
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 481029

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License