Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017

Thứ hai 16, Tháng Giêng 2017 bởi webmaster

 
 
 
Năm nay Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges tổ chức ăn Tết ngày 9/1/2017 sớm hơn mọi năm nên không kịp soạn những màn văn nghệ hấp dẫn nhưng vẫn có đầy đủ những món ăn đặc trưng của ngày Tết như ở Việt Nam.
 
 
Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 - Photo by Victor Vuong
 
 
 
Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 - Photo by Victor Vuong
 
 

Tập hồ sơ

Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côtes-des Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côtes-des Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh Côte-des-Neiges mừng tân niên Đinh Dậu 2017 Dưỡng Sinh CDN mừng tân niên Đinh Dậu Võ Sư Trần Trọng Hiếu
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 481029

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2016 - 2017   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License