Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016

Thứ hai 3, Tháng Mười 2016 bởi webmaster

 
 
 
 
Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 được tổ chức
vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 2 tháng 10 năm 2016
tại École Guillaume-Vignal
7465 Rue Malherbe, Brossard. Qc
J4Y 1E6
 
 
Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo reportage by Thien Ho
 
  
 
 
 
Môn Sinh Võ Thuật Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai
 
 Môn Sinh Võ Thuật & Dưỡng Sinh Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai
 

Tập hồ sơ

Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Webmaster Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Webmaster Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Webmaster Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Webmaster Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Webmaster Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Webmaster Môn Sinh Võ Thuật Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai Môn Sinh Võ Thuật & Dưỡng Sinh Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung (...) Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai Lễ Giỗ Tổ Sa Long Cương 2016 - Photo by Nguyen Hung Thai
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 481029

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2016 - 2017   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License