SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015

Thứ năm 25, Tháng Sáu 2015 bởi webmaster

 
 
 
 
Cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec năm nay 2015 được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 trên đường Saint-Denis Montréal kéo dài qua 15 góc phố với hơn hơn 1.500 diễn hành viên.
 
 
 
Môn sinh Võ Thuật Sa Long Cương cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Montréal đã tham dự rất đông cuộc diễn hành lớn nhất trong năm để chung vui cùng toàn dân Québec và cũng để kỹ niệm 40 năm người Việt đến tỵ nạn tại Canada.
 
 
 
 
Quarante années déjà passées
Utilisées à cultiver
Ame et esprit. et s’élever,
Autre que ce qu’on a laissé !
Naufragés accueillis ici,
Terre d’amour et de défis,
Et nous disons: Mille Mercis !
 
 
 
Photos by Webmaster - Please click on thumbnail to enlarge image.
 
 

Tập hồ sơ

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Montréal Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Montréal SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Montréal SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 Cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 Cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015 SLC tham dự cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh Québec 2015
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 471897

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2011 - 2015  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2015   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License