Dùng iPhone đọc tin tức SLC

Chủ nhật 31, Tháng Năm 2015 bởi webmaster

 
 
 
 
 
 
 
Những tin tức của Sa Long Cương có thể đọc với màn hình khổ nhỏ của điên thoại thông minh như Apple iPhone hay SmartPhone Android.

http://www.salongcuong.info
http://www.salongcuong.info/canada
Screen shot from Apple iPhone 4
Souhaitez-vous naviguer sur le site optimisé pour iPhone?
OK
Trang nhà SLC Canada trên màn hình iPhone
Trang nhà của Sa Long Cương Canada trên màn hình nhỏ của điện thoại Apple ìPhone 4.
Thí dụ như chúng ta chọn đề mục Dưỡng Sinh, những bài viết mới nhất về Dưỡng Sinh sẽ được liệt kê trong trang sau:
 
 
Các môn sinh Dưỡng Sinh SLC thường đọc bài viết :
Những lớp học bị bãi bỏ - Dưỡng Sinh
 
Những lớp học bị bãi bỏ - Dưỡng Sinh
 
 
 
 
Với những SmartPhone Android, muốn vào trang nhà Sa Long Cương Canada chúng ta dùng đường dẩn sau đây :
 
http://www.salongcuong.info/canada/spip.php?page=ispip
 
Stellar phone - Android 4.4 - SLC website
 

Tập hồ sơ

Screen shot from Apple iPhone 4 Trang nhà của SLC Canada trên Apple iPhone 4 Những đề mục của Dưỡng Sinh SLC Trang: Những lớp học bị bãi bỏ - Dưỡng Sinh Stellar phone - Android 4.4
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 481029

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Internet - Unicode   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License