Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal

Thứ năm 14, Tháng Năm 2015 bởi webmaster

 
 
 
 
Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal
 
 
Dưỡng Sinh SLC đã trình diển bài quyền Phượng Hoàng nhân dịp Lễ Kỹ Niệm 50 năm của Forum des citoyens aînés de Montréal.
 
 
Địa điểm : Salle de réception du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs
3800 rue Bossuet, Montréal
(gần trạm métro Cadillac)
 
Ngày : Thứ ba 12 tháng 5 năm 2015, từ 11 giờ đến 16 giờ
 
 
Điện thoại liên lạc :
Forum des citoyens aînés de Montréal
(514) 270-8464
 
 

Tập hồ sơ

Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal Dưỡng Sinh SLC tham dự Forum des citoyens aînés de Montréal

Tài liệu đính kèm

Présentation SLC au FCAM 12 Mai 2015

14, Tháng Năm 2015
Tài liệu : PDF
1 Mb

Lễ Kỹ Niệm 50 năm của Forum des citoyens aînés de Montréal.

1, Tháng Năm 2015
Tài liệu : PDF
457.4 kb

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 481029

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2011 - 2015  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2015   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License