Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013

Thứ sáu 15, Tháng Hai 2013 bởi webmaster

 
 
 
 
 
 
 
 
 Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 (Videoclip Youtube 2 giờ).
 
 
 
Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013
 
 

 Chương Trình Sân Khấu

Chủ Nhật 3 tháng 2 năm 2013 
từ 11 đến 18 giờ

 
Lễ Tế Quốc Tổ
Lìxì cho trẻ em
Ban Nhạc: The Memories
Ca Nhạc, Ảo Thuật
Múa Lân: Gia Đình Phật Tử Từ Quang
 Đốt Pháo, Sớ Táo Quân

( 2:00 pm ) Sa Long Cương: Biểu diển Dưỡng sinh.
Võ thuật cổ truyền Bình Định
và Hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng.
Trích đoạn cải lương
Hội Trống Lạc Việt
Trình diển Thời Trang
Trình diển Pháp Luân Công
Tiết mục của các Cộng Đồng bạn
Vũ điệu K-Pop, ’Gangnam Style’
 
 
 
CENTRE PIERRE CHARBONNEAU
3000 Viau, Montréal, Québec.
(gần Métro Viau)
 
 
 
 

Tập hồ sơ

Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Dưỡng Sinh SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Dưỡng Sinh SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Dưỡng Sinh SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - SLC Canada Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - SLC Canada Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Dưỡng Sinh SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Dưỡng Sinh SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC Hội Chợ Tết Quý Tỵ 2013 - Võ Thuật SLC
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 471897

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2011 - 2015  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2013   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License