Quy luật lớp Võ Thuật 2010

Thứ tư 18, Tháng Tám 2010 bởi lqtrung

 
Nhằm duy trì kỹ luật tối thiểu cho các lớp Võ Thuật Sa Long Cương và để khuyến khích các môn sinh kiên trì và cố gắng tập luyện, ban Huấn Luyện Võ Thuật quyết định áp dụng kể từ ngày 01/09/2010, một số các quy luật sau đây:
  1. Áp dụng hệ thống ghi điểm như sau: 2 điểm cho mỗi lần có mặt lớp tối thứ sáu và 1 điểm cho lớp thứ bảy.
  2. Các môn sinh phải được tối thiểu 60% số điểm để được tiếp tục học bài mới và tham dự thi lên đai.
  3. Điểm danh vào đầu mỗi buổi tập. Nếu đến trể 30 phút lớp thứ sáu sẽ mất đi 1 điểm và mất 1 điểm nếu đến trể 1 giờ lớp thứ bảy. Các môn sinh đi trể phải đến trình diện huấn luyện viên trưởng trước khi nhập vào lớp.
  4. Các môn sinh bắt buộc phải đi học lớp thứ sáu và lớp thứ bảy thì tự do. Các môn sinh vắng mặt lớp thứ sáu nên đi học bù lớp thứ bảy để tránh trể nãi trong việc luyện tập.
  5. Các lớp thứ sáu bắt đầu từ 18h30 đến 20h30, lớp thứ bảy từ 15h00 đến 17h00.
  6. Các quy luật nêu trên được áp dụng cho đến ngày 30/05/2011.
 
 

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 465899

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Sa Long Cương Canada  Những việc của Ban Biên Tập Quy Chế   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License