Cách lấy tài liệu SLC

Thứ năm 3, Tháng Tám 2017 bởi lqtrung

 
 
25/02/2017
 
Có 2 videoclips mới được tải vào hồ sơ tài liệu Sa Long Cuong Canada :
- Bát đoạn cẩm (video trích từ video chợ Tết 2017)
- Tấn nội công 1 (video trích từ lể giổ tổ 2014)
 
Kể từ ngày 17/01/2010, nếu muốn lấy về những tài liệu kỹ thuật để tham khảo thì các môn sinh phải dùng phương pháp FTP bằng cách đánh:
 
ftp://salongcuong.ca
 
và sau đó cho vào tên người sử dụng (username) và mật số (password).
 
  1. Với các môn sinh Dưỡng Sinh, username là: duongsinh. Riêng Password sẽ được cung cấp tại lớp học.
  2. Với các môn sinh Võ Thuật, username là: vothuat. Riêng Password sẽ được cung cấp tại lớp học.
  3. Riêng các huấn luyện viên, username là: huanluyenvien. Password sẽ được cung cấp riêng tại lớp học.
 
" Tất cả tài liệu dùng để môn sinh tập thêm, nhất nhất không phổ biến cho người khác cũng như đăng tải lên mạng"
"Les documennts sont réservés pour l’usage personnel des disciples. Ne pas publier sur l’internet"
 
 
 
Nếu bị trục trặc hay gặp vấn đề, xin viết về: info@salongcuong.ca
 
 
 

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480862

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License