Rước đuốc Thế Vận 2010 đến Montréal

Thứ sáu 18, Tháng Mười Hai 2009 bởi webmaster

 

 
 
 
 
Hôm thứ năm 10 tháng 12 năm 2009, ngọn đuốc Thế Vận đã đến Montréal.
Đây là ngày 42 của cuộc rước đuốc Olympic, chạy từ Vancouver qua đến miền Đông Canada, và sẽ trở về Vancouver ngày 12 tháng 2 năm 2010, trên một chặng đường dài 45 ngàn cây số, kéo dài 105 ngày.
Anh Quách Văn Bé, một môn-sinh Sa Long Cương Canada, đã được chọn cầm ngọn đuốc, khi đuốc Olympic chạy ngang khu vực Ville Mont-Royal. 

 


  Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver,
do hảng Bombardier chế tạo bằng thép,
nặng 1.6 kilô.

 


 

 

 

 

 * Please click on thumbnail to enlarge image.

Tập hồ sơ

Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010 Ngọn đuốc Olympic mùa đông Vancouver 2010
Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 481029

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2007 - 2010  Những việc của Ban Biên Tập Tin tức 2010   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License