Nơi tập luyện - Giờ tập - Dưỡng Sinh

Thứ bảy 2, Tháng Năm 2009 bởi webmaster

 
 
 
 
 
Dưỡng Sinh 
Centre communautaire Lajeunesse
7378 rue Lajeunesse, Montréal
13 - 15 giờ
Huấn Luyện Viên Trần Huyền Châu
Huấn Luyện Viên Ngô Thuý Anh
Huấn Luyện Viên Nguyễn Ngọc Lân
Huấn Luyện Viên Võ Văn Thành
Huấn Luyện Viên Nguyễn Tuấn Anh
Huấn Luyện Viên
Phan Thế Hậu
Huấn Luyện Viên Nguyễn Thành Lân
13 - 15 giờ 
Huấn Luyện Viên Lưu Mỹ Vân
Huấn Luyện Viên Nguyễn Tuấn Anh
Huấn Luyện Viên Võ Văn Thành
Huấn Luyện Viên Nguyễn Ngọc Lân
Huấn Luyện Viên
Phan Thế Hậu
Huấn Luyện Viên Nguyễn Thành Lân
 
Liên lạc Lưu Mỹ Vân
 
Dưỡng Sinh
Église Notre-Dame des Neiges
5366 Chemin de la Côte des Neiges, Montréal
 
19.00 -
21.00 giờ
 
Võ Sư Trần Trọng Hiếu
Huấn Luyện Viên Nguyễn Thành Nguyên
Huấn Luyện Viên Nguyễn Khắc Tuấn
Huấn Luyện Viên Nguyễn Văn Phúc
19.00 -
21.00 giờ
 
Võ Sư Trần Trọng Hiếu
Huấn Luyện Viên Nguyễn Thành Nguyên
Huấn Luyện Viên Nguyễn Khắc Tuấn
Huấn Luyện Viên Lưu Quang Trung
Huấn Luyện Viên Nguyễn Văn Phúc
Huấn Luyện Viên Lưu Văn Chương
 
Liên lạc Lưu Mỹ Vân
 
Dưỡng Sinh
École Guillaume Vignal
7465 rue Malherbe, Brossard
(Entrée du gymnase, côté rue Manon
)
 Thứ Hai
19.00 -
21.00 giờ
Huấn Luyện Viên Trịnh Minh Ánh
Huấn Luyện Viên Lưu Quang Trung
Huấn Luyện Viên Trần Nguyễn Huỳnh
Huấn Luyện Viên Trần Huyền Châu
Huấn Luyện Viên Ngô Thúy Anh
 Thứ Tư
 19.00 -
21.00 giờ
Huấn Luyện Viên Trịnh Minh Ánh
Huấn Luyện Viên Lưu Quang Trung
Huấn Luyện Viên Trần Nguyễn Huỳnh 
Huấn Luyện Viên Trần Huyền Châu
Huấn Luyện Viên Ngô Thúy Anh
 
Liên lạc Nguyễn Văn Đạo
 
Dưỡng Sinh 
Centre Bonne Entente
1090 de Liège, Québec 
Thứ Ba
19 - 21 giờ
Võ Sư Trần Trọng Hiếu
Huấn Luyện Viên Nguyễn Ngọc Định
Huấn Luyện Viên Lưu Quang Trung
 
Liên lạc Nguyễn Ngọc Định
 
Dưỡng Sinh 
Longueuil
Thứ Sáu
10 - 12 giờ
Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Chấn
Huấn luyện viên Trần Huyền Châu
Huấn luyện viên Ngô Thuý Anh
 
 
 
 

Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480862

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Dưỡng Sinh   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License