Bài viết của môn-sinh và thân-hữu

Thứ năm 30, Tháng Tư 2009 bởi webmaster

La pensée écologiste dans les 3 religions
(confucianisme, bouddhisme, taoisme)

Thái Công Tụng

 

Abstracts

This essay succinctly articulates the current environmental crisis, connects this crisis to the notion of worldview, and then looks at the relationship between religion and worldview. From there the essay moves on to discuss the problems and promise of the three religions (bouddhism, taoism, confucianism) in terms of the environmental crisis, the resources that religions have for dealing with this crisis, and the responses of religions to the crisis .

 

 


Tài liệu đính kèm

La pensée écologiste dans les 3 religions

30, Tháng Tư 2009
Tài liệu : PDF
104.4 kb

Thái Công Tụng


Trang nhà | Liên lạc | Sơ đồ | | Thống kê | thăm viếng: 480862

Những việc của Ban Biên Tập vi  Những việc của Ban Biên Tập Văn-Thơ-Nhạc   ?

Trang web được soạn bằng SPIP 2.0.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License